สังคมท้องถิ่น

พ่อเมืองปากน้ำ ประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ

%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b

เมื่อเวลา 16.30น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ และรับรู้ข้อมูลวิถีการตลาด แล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้รู้จักผลผลิตทางการเกษตรที่เด่นๆ และเป็นของดีเมืองปากน้ำ ให้รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นวิสาหกิจชุมชนต่างๆ สนับสนุนให้ชาวสมุทรปราการ หันมาบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่ผลิตได้ในจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตร แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน และนายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ นายเจนเจตน์ เจตนาวิน รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และประชาชน เข้าร้วมงารกันอย่างคึกคัก

โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการการเกษตร พร้อมร้านค้าจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จากเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรปราการโดยตรง กว่า 80 ร้านค้า พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ปลาสลิด กุ้งเหยียด มะม่วงน้ำปลาหวาน ผักปลอดสารพิษ กุ้ง หอย ปู ปลา อาหารทะเลสดๆ สมุนไพรและหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ กว่า 30 ประเภท พร้อมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ฟรี! เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสาธิต นำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*