สังคมท้องถิ่น

‘บิ๊กหมอก’ เป็นประธานเปิดงานไอดอล exchange กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน soft power ศิลปินไทย

%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4

บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษา idol Exchange เป็นประธานเปิดงานไอดอล exchange พร้อมนายพันวศิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยที่ปรึกษาฯ และคณะได้ร่วมงานในครั้งนี้ idol exchange เป็นเวทีที่มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน soft power ศิลปินไทยให้มีพื้นที่เพื่อแสดงออกและสนับสนุนเยาวชนไทยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันและกันโดยได้ทำการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นจำนวน 18 ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิลปิน นักแสดง และค่ายเพลง รวมถึงแฟนคลับที่มาเป็นอย่างดี

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวว่าตั้งแต่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด 19 หรือโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2019 ก็ได้ส่งผลกระทบกับทุกๆ ฝ่ายทุกๆ ด้านทั้งทางด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ตลอดจนไปถึงด้านการศึกษารวมถึงทางด้าน event และด้านบันเทิง กระทบกับทุกฝ่าย แต่ก็มีการเกิดขึ้นของเวทีเล็กๆ ที่มองเห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชนเหล่าศิลปินไทย และไอดอลไทยก็คือเวทีไอดอล exchange ที่มีการรวมตัวของศิลปิน และไอดอลไทยให้ได้มาพบปะกับแฟนคลับ และเป็นพื้นที่ที่ได้ให้โอกาสกับศิลปิน และค่ายเพลงรวมถึงน้องวงไอดอลใหม่ๆ ได้มีพื้นที่สำหรับแสดงออก และแสดงผลงานครั้งนี้

คุณศรุดา นิ่มพิทักษ์พงษ์ หรือคุณกุ้ง ผู้บริหารไอดอล exchangeได้บอกว่าการจัด idol exchange ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 และเป็นความตั้งใจที่พยายามผลักดันและสนับสนุนให้เวทีนี้ยังมีมาอย่างสม่ำเสมอ ยังได้กล่าวขอบคุณที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่มองเห็นคุณค่าและอยากจะสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้ให้แก่สังคมไทย และเยาวชนไทยตลอดไปและงาน idol exchange จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี MBK center แห่งนี้ที่ช่วยเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานให้พวกเรามาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีนายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว นายประจวบ น้อยอำมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นางสาวกมลชนก บวรสืบบุญ และนายประพันธ์ นามวิเศษ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย จ.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงานในครั้งนี้ ณ. MBK center

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*