Browsing Category:ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ รับมอบผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ จำนวน 30,000 ชิ้น ภายใต้โครงการ ดัชมิลล์ร่วมใจต้านภัย covid -19

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ รับมอบผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ จำนวน 30,000 ชิ้น ภายใต้โครงการ ดัชมิลล์ร่วมใจต้านภัย covid -19 เพื่อส่งต่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จ.สมุทรปราการ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้วว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้วว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 34
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง

วันที่ 7 มิถุนายน 64 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรหน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid-19 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 29
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการสอบสวนโรค Active Case finding (ACF) พื้นที่โครงการเจริญสินธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการสอบสวนโรค Active Case finding (ACF) พื้นที่โครงการเจริญสินธานี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
Continue reading
Share
ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 19/2564

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 19/2564
Continue reading
Share
1235