Browsing Category:ศาสนาและการศึกษา

ศาสนาและการศึกษา

บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป

บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป ณ.พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูใบฏีกาประเวก จัดงานอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2563

พระครูใบฏีกาประเวก จัดงานอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563 ณ พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

มล.ศุภรัตน์ เทวกุล เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนวัดด่านสำโรง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนวัดด่านสำโรง อ.เมืองฯ มล.ศุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียน
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน จัดโครงการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง “พระพุทธฤทธานุภาพ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดสร้าง "พระพุทธฤทธานุภาพ" พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว สูง 4.5 เมตร
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดชัยมงคล

สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดชัยมงคล ออกรับบิณฑบาต ในพื้นที่หมู่บ้านทวีทอง 1 ทวีทอง 5 และชุมชนศรีเพชร
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง กับ สมาคมนักออกแบบตกแต่งติ้วประเทศไทย (PMAT)
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

GS Battery มอบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน

GS Battery มอบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีผนังอาคาร ภายใต้แนวคิด 30 ปี
Continue reading
Share
ศาสนาและการศึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน
Continue reading
Share
1236