Browsing Category:สังคมท้องถิ่น

สังคมท้องถิ่น

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในชุมชน

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในชุมชน อย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใย
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดยนายธวัชชัย แดงฉ่ำ หัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และนางสาวอรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้มอบงบประมาณ 1 ล้านบาท สนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 และ นายวีระพงษ์ ประสาทศิลปิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมคณะทำงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อมอบงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เน้นนโยบายเร่งด่วน ดำเนินการพัฒนาเมืองแพกษาใหม่ 5 ด้าน
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำเจ้าหน้าที่เดินเท้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำเจ้าหน้าที่เดินเท้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด ภายในชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็ม
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร บริษัท หมอเส็ง ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา นำชุด PPE และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

คณะผู้บริหาร บริษัท หมอเส็ง ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา นำชุด PPE และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสนาม
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

พิม อัศวเหม เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ เด็กชายสุริยะ สังเวียน

วันที่ 9 พ.ค.64 เวลา 16.00 น ที่วัดหลวงพ่อเต่า หรือ วัดธรรมคุณาราม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ คุณพิม อัศวเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นตัวแทน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ร่วมกับ สมาชิก ส.ว. และ ส.ส. ทีมงานกลุ่มรถบิ๊กไบร์ มอบอุปกรณ์ชุด PPE จำนวน 400 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ร่วมกับ สมาชิก ส.ว. และ ส.ส. ทีมงานกลุ่มรถบิ๊กไบร์ มอบอุปกรณ์ชุด PPE จำนวน 400 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลสนามฯ
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ห่วงใยประชาชน หนุนเต็มที่ สจ.พิม อัศวเหม ดูแลพระสมุทรเจดีย์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 พ.ค. 2564 นางสาวพิม อัศวเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ เขตที่ 1 ประสานขอความอนุเคราะห์ รถพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
สังคมท้องถิ่น

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำโดรน เพื่อการเกษตร ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางอากาศ

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ นายสมควร ชูไสว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดรน เพื่อการเกษตร Booneรุ่น DR10,16 เที่ยวบินอัจฉริยะ ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล
Continue reading
Share
123456