สังคมท้องถิ่น

กำนันสามารถ เจนสาริกรรม นำทีมฝ่ายปกครองตำบลท้ายบ้านใหม่ มอบถุงยังชีพ

the-kangaroo-country-has-very-low-levels-of-pollution

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 พ.ค.63 ที่บริเวณที่ทำการกำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ ซอยชุมชนอู่ทอง ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กำนันสามารถ เจนสาริกรรม กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ นำทีมฝ่ายปกครองตำบลท้ายบ้านใหม่ ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-8 พร้อมทั้ง สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลท้ายบ้านใหม่ ร่วมกันนำถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ส่งผ่านมายังอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยให้ฝ่ายปกครองตำบลท้ายบ้านใหม่ เป็นตัวแทน มอบถุงยังชีพต่อ ให้แก่ประชาชนชาวชุมชน หมู่ 4 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 300 ชุด โดยมี นายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา ปลัดอำเภอเมือง งานป้องกัน เป็นตัวแทน นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวให้กำลังใจชาวบ้าน ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ ไปด้วยกัน พร้อมกำชับให้ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมี เจ้าหน้าที่ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง มาอำนวยความสะดวก ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่มารับถุงยังชีพ โดยกำหนดให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง เดินผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ก่อนรับถุงยังชีพกลับบ้าน ด้านกำนันสามารถ เจนสาริกรรม กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ ได้กล่าว เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งหมด ซึ่งการมอบถุงยังชีพ ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือดูแลกัน ในเบื้องต้น เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้

0 Comments
Share
ป้ายกำกับ:, , , ,

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*