สังคมท้องถิ่น

บรรยากาศ สัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดโครงการ “ครัวศรีเพชร” มีประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2

บรรยากาศ สัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดโครงการ “ครัวศรีเพชร” มีประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดินทางมารับอาหาร จำนวน 800 คน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 28 พ.ค.63 ที่ลานกิจกรรมชุมชนศรีเพชรการเคหะ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการชุมชนศรีเพชร ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบางเมืองใหม่ และผู้ร่วมสนับสนุน จัดกิจกรรมโครงการ “ครัวศรีเพชร”แจกข้าวกล่องฟรี ให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมชนตำบลบางเมืองใหม่ และตำบลใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินทางมารับอาหาร จำนวน 800 คน โดยมี กำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ นายทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ จ.ส.อ.วินัย ทองน่วม นายศรชัย ทรัพย์รุ่งทวี เจ๊นก ซ้อใหญ่แห่งบ้านทองกร คุณป้อม ร้านชัยเจริญการช่าง และครอบครัว พร้อมทั้ง ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ตลอดจน คณะกรรมการชุมชนศรีเพชร กลุ่มสตรีชุมชนศรีเพชร เฮียเป็ด ป้าสายใจ ชา กาแฟ และ อสม.ตำบลบางเมืองใหม่ ร่วมกันแจกอาหารสำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเงินอีกคนละ 50 บาท ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวชุมชนตำบลบางเมืองใหม่ และตำบลใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมจำนวน 800 ชุด

โดยทางคณะกรรมการชุมชนศรีเพชร และกำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ร่วมกันสนับสนุนเงินส่วนตัวจัดกิจกรรมโครงการ “ครัวศรีเพชร” ขึ้น ทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มมาตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 จนเข้าสู้สัปดาห์สุดท้าย วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ร่วมทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ ก่อนปิดโครงการ “ครัวศรีเพชร” โดยมี เจ้าหน้าที่ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลบางเมือง มาอำนวยความสะดวก ในเรื่องของจุดคัดกรอง โดยประชาชน ที่เดินทางมารับอาหาร ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์ ก่อนรับอาหารกลับบ้าน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*