สังคมท้องถิ่น

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมกับสโมสรโรตารี จากประเทศเกาหลีใต้ ดำเนินโครงการทุนสมทบ

%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมกับสโมสรโรตารี จากประเทศเกาหลีใต้ ดำเนินโครงการทุนสมทบ มูลนิธิโรตารีสากล GG#2084778 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน GLOBAL GRANT PROJECT GG# 2094778 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ชั้น 4 ตึกบริหาร รพ.พระสมุทรเจดีย์ สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล และสโมสรโรตารี ROTARY CLUB MASAN EAST District 3722 ROTARY CLUB OF GIMHAE-JANGMI District 3722 จากประเทศเกาหลี ร่วมดำเนินโครงการทุนสมทบ มูลนิธิโรตารีสากล GG#2094778 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ผู้ว่าภาคปีบริหาร 2563-2564 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายพรศักดิ์ ศิลานุกิจ นายกสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล พร้อมคณะผู้บริหาร นายกสโมสรโรตารีพระประแดง ภาค 3330 โรตารีสากล ประกอบพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เก้าอี้อุปกรณ์ทันตแพทย์ เตียงลม ป้องกนความความรุนแรงเกิดแผลกดทับ และเครื่อง shock wave นักษาอาการปวดเรื้อรัง รวม 3 รายการ รวมมูลค่า 1,595,785.64 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์)เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ นายแพทย์จอมเทพ หวังตระกูลสันติ ผู้อำนวยการ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ ร่วมรับมอบและสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หัวหน้า รพ.สต.คลองนาเกลือน้อย ผู้แทนชุมชน อสม.ร่วมให้การต้อนรับ

นางสาวพัชรา ศิลานุกิจ ผู้จัดทำโครงการ กล่าวในฐานะตัวแทนของนายพรศักดิ์ ศิลานุกิจ นายกสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล ว่าโครงการทุนสมทบ มูลนิธิโรตารีสากล GG#2084778 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน GLOBAL GRANT PROJECT GG# 2094778 จำนวนเงินงบประมาณ 1,595,785.64 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ มีความจำเป็นต้องใช้ คือ เก้าอี้อุปกรณ์ทันตแพทย์ครบชุด เตียงลม ป้องกันความรุนแรงเกิดแผลกดทับ สำหรบผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับตัวได้ และเครื่อง shock wave เป็นเทคโนโลยี่ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการรักษาอาการปวดเรื้อรัง เพื่อรองรับรักษาผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*