สังคมท้องถิ่น

การเมืองภาคประชาชนมอบตู้ปันน้ำใจพร้อมมอบประกาศแต่งตั้งประธานและคณะทำงานเขตกทม.และปริมณฑล

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น.นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย นายวัชรินทร์ ศรีสวย หน.สำนักงานนายนิพนธ์ฯ พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ของนายนิพนธ์ ชื่นตา ร่วมเป็นประธานพิธีมอบตู้ปันน้ำใจโครงการปันสุขให้กับวัดพุทธปัญญาจำนวน 2 ตู้ เขตบางเขน จ.นนทบุรี สนันสนุนโดยทีมที่ปรึกษาและคณะทำงาน จ.นนทบุรี

ในโอกาสนี้นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทยได้ทำพิธีมอบประกาศแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาและคณะทำงานกลุ่ม 5 จังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีพลเอกพนา ถนอมสิงห์ เป็นประธานที่ปรึกษาและคณะทำงานในเขตกทม. และปริมณฑล 5 จังหวัดประกอบด้วย กทม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ นครปฐม โดยในส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มอบประกาศแต่งตั้งให้นายชัยณรงค์ ชยานุคณลิขิต เป็นประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ เป็นรองประธานฯ และนายคเณศ กมลพันธ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการเมืองและช่วยประสานงานดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งเสริม สนับสนุน ตามนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรายงานไปยังนายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบและหามาตรการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข สนับสนุน ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*