สังคมท้องถิ่น

วัดโคธาราม สนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช แจกถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 999 ชุด

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%82

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 พ.ค.63 ที่ วัดโคธาราม หมู่ที่ 3 ตำบลเพรียง อำเภอบางบ่อสมุทรปราการ พระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 และคณะพระภิกษุสงฆ์ วัดโคธาราม จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 โควิด-19 เพื่อสนองพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 โควิด-19 ดำเนินการแจกถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนชาวตำบลเพรียง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 จำนวน 999 ชุด

โดยได้รับความเมตาจาก พระครูศรีสมุทรวาหะ เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ เจ้าอาวาสแห่งวัดสุคันธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หลวงพ่อพระครูสังวรวิมลกิจ เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม หลวงพ่อพระครูโสภณสุตาธาร เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 1 เจ้าอาวาสวัดปานประสิทธาราม พระครูปลัดสมโภชน์ ธัมมาวุโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจริญวราราม พระครูสมุห์สุภวัตน์ ชุตินธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร่างโศก พระยศนันท์ กตปุญโญ แห่งวัดช่องนนทรี ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานองค์กร ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเพื่อนคุณเอ๋ พิกุล 14 และคณะครู ผู้บริหาร จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี

โดยมี อุบาสก อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกับวัดโคธาราม จัดทำโรงทาน วัดเป็นที่พึ่งพายามยาก ต้านโควิด-19 นำอาหารสำเร็จรูป ขนม กาแฟ ไอศครีม และน้ำดื่ม มาแจกให้กับประชาชน โดยมี เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบางเพียง คณะกรรมการวัดโคธาราม คณะศิษยานุศิษย์พระปลัดชาตรี และทีมงาน มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของจุดคัดกรอง โดยประชาชนที่เข้าร่วมงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนรับข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป กลับบ้าน

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 โควิด-19 ในครั้งนี้ ทางวัดโคธาราม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ เพื่อสนองพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 โควิด-19 ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*