สังคมท้องถิ่น

พิม อัศวเหม แจกผ้ากันเปื้อน หมวก ถุงมือ ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ภายในตลาดโครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b7

พิม อัศวเหม แจกผ้ากันเปื้อน หมวก ถุงมือ ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ภายในตลาดโครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อยกระดับมาตรฐานแม่ค้าแพงลอย และให้ประชาชน ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ตลาดโครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ บริเวณสีแยกธนาคารกรุงเทพ ถนนนารายณ์ปราบศึก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า นำทีม พี่น้องครอบครัวอัศวเหม นายสนธเยศ อัศวเหม นายสมประสงค์ อัศวเหม และนางสาวกัณธีนันท์ ชานุ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า แจกผ้ากันเปื้อน หมวก ถุงมือ ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ภายในตลาดโครงการอาหารปลอดภัย จำนวน 106 ร้านค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานแม่ค้าแพงลอยจำหน่ายอาหารในพื้นที่ และให้ประชาชน ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมี นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมัคร ใจเอ็นดู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมยศ อ้นโต เลขานุการสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย 1.นายจำเนียร แนบเกษร 2.นายธนเสษฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ 3.นายวินัย ทองสุขมาก 4.นายวุฒิชัย ทิพย์สงเคราะห์ 5.นายนิพนธ์ จังภัทรกุล 6.นายอำนาจ บุญบารมี และเจ้าหน้าที่ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสมุทรปราการ มาอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร ภายในตลาด โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ติดสติ๊กเกอร์ เป็นสัญลักษณ์ผ่านการตรวจแล้ว โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับตลาดโครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ แห่งนี้ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ย่านเศรษฐกิจ และการค้า ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ มีประชาชนมาใช้บริการสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวนมาก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลมีนโยบายการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นวันประกาศอาหารปลอดภัยทั้งประเทศ โดยเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการถนนอาหารปลอดภัย ซึ่งต้องพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้เริ่มจัดทำโครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหารในพื้นที่ พัฒนารายได้และประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ซึ่งได้เริ่มต้นสนับสนุนให้ชมรมผู้ประกอบการอาหารบริเวณ ตลาดราชา ออกร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย เป็นประจำทุกวันที่1 ของเดือน และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่1และ2 ของเดือนเวลา 15.00น.-22.00น. ณ บริเวณถนนนารายณ์ปราบศึก ตั้งแต่สี่แยกธนาคารกรุงเทพ ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์รถไฟสายปากน้ำ ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*