ศาสนาและการศึกษา

เจ้าอาวาสวัดโคธาราม ล่องเรือ นั่งรถอิแต๋น ตระเวนมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad

เจ้าอาวาสวัดโคธาราม ล่องเรือ นั่งรถอิแต๋น ตระเวนมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
พระปลัดชาตรี สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เลขาฯ เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 และคณะศิษยานุศิษย์พระปลัดชาตรี ล่องเรือมอบถุงชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่มีบ้านเรือนติดกับคลองสำโรง หรือคลองบางเหี้ย ก่อนนั่งรถอิแต๋น ตระเวนมอบถุงชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ภายในหมู่บ้านวโรชา 5 หมู่บ้านวโรชา 7 หมู่บ้านเทพารักษ์ 25 หมู่บ้านหลังสนามกอล์ฟ ชุมชนวัดสีล้ง ชุมชนวัดท้องคุ้ง หมู่บ้านในคลอง หมู่บ้านทิพมาศ เสรี หมู่บ้านทวีทอง 3 และหมู่บ้าน มะลิวัลย์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการโรงทานวัดโคธาราม สนองพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 โควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ผ่านมา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*