สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 พ.ค.63 ที่วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์, นายธฤต สำราญเวทย์, นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจน พ่อค้า ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ภายในพิธีมีพระครูพุทธิสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดบางโปรง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จากวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันทำความดีถวายและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*