สังคมท้องถิ่น

พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3

พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันพุธที่ 3 มิ.ย.63 พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตลอดจน ฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

สำหรับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันปลูกต้นสักทอง จำนวน 1 ต้น ในบริเวณพื้นที่ขนาด 9 ไร่ ของนายมงคล เสนาะ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่เข้าร่วมการดำเนินงานตามแนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” ของอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดย ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่บ้านศรีบุญเรือง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ สร้างแบบอย่างและจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างยั่งยืน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*