สังคมท้องถิ่น

กฟผ.และพันธมิตรช่วยช้างแม่แจ่ม

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสุกัญญา สุวรรณประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน และนายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ เป็นผู้แทนกฟผ. มอบเงินบริจาคของ กฟผ.ร่วมกับบริษัทกัลฟ์จำนวน 200,000 บาท ให้นายบุญลือ ธรรมรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และนายดวงจันทร์ ธรรมชาติมณี ผู้ใหญ่บ้านห้วยผักกูด และประธานชุมชนคนรักช้างแม่ศึก อ.แม่แจ่มเพื่อช่วยซื้ออาหารให้ช้างที่ไม่สามารถทำงานได้ในช่วง covid -19 ณ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*