ศาสนาและการศึกษา

ผู้ตรวจราชการสพฐ. ติดตามความพร้อมการเรียนทางไกล

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%90-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออก สตผ. และนางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ ศนฐ. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในภาพรวม และโครงสร้างตามแบบตรวจราชการทั้ง 5 ประเด็น โดยมีดร.กอบกิจ สิทธิธนกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดร.พัชระ งามชัด และดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Conference 1

โดยในที่ประชุม นางลำพึง ศรีมีชัย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาตรวจราชการครั้งนี้ ซึ่งได้ดูความพร้อมการจัดการเรียนทางไกลในภาพรวมของสพป.สมุทรปราการ เขต 1 จากนั้นเป็นการรายงานการนิเทศติดตามผลการเรียนทางไกลที่ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาในแต่ละจุด ซึ่งพบว่านักเรียนมีความพร้อมและไม่พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ แต่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็ก ช่วยอธิบายเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ เป็นกำลังใจให้เด็ก เป็นการเรียนร่วมกัน แต่สุดท้ายนักเรียนต่างบอกว่าอยากมาโรงเรียนมากกว่า

ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายในห้องประชุม Conference 1 เป็นการชมการสาธิตการนำระบบ Datastudio เพื่อใช้ในการสื่อสารออนไลน์จากประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่ม ในห้องประชุม Conference 2 และร่วมกันลงพื้นที่บ้านนักเรียนโรงเรียนวัดด่านสำโรง ที่มีความพร้อมและไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ตัวอย่างละ 1 ครอบครัว โดยมีดร.ปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมเดินทาง ซึ่งทางคณะผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์โต๊ะญี่ปุ่นไว้ให้นักเรียนใช้เขียนหนังสือ ก่อนเดินทางกลับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*