สังคมท้องถิ่น

สถานตากอากาศบางปู เปิดให้บริการแล้ว หลังภาครัฐผ่อนปรนระยะที่ 3 พร้อมย้ำ ผู้ที่มาใช้บริการต้องผ่านมาตรการคัดกรอง

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83

สถานตากอากาศบางปู เปิดให้บริการแล้ว หลังภาครัฐผ่อนปรนระยะที่ 3 พร้อมย้ำ ผู้ที่มาใช้บริการต้องผ่านมาตรการคัดกรองของทางสถานตากอากาศบางปู อย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 7 มิ.ย.63 สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ภายใต้การดูแลของกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการแล้ว หลังจากที่ทางภาครัฐได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว เข้าไปออกกำลังกาย ทำกิจกรรมนันทนาการ เดินชมวิว ภายในสถานตากอากาศบางปู โดยไม่อนุญาตเข้าไปนั่งรวมกลุ่มใกล้ชิด ปิกนิก หรือดื่มกินภายในบริเวณพื้นที่สถานตากอากาศบางปู

ซึ่งการเปิดให้บริการของสถานตากอากาศบางปู ในครั้งนี้ จำเป็นต้องมาพร้อมกับข้อระเบียบต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดชองเชื้อวัสโควิด 19 กลับมาแพร่ระบาด อีกครั้ง โดยพันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ดำเนินตามมาตรการคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ โดยประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าพื้นที่ภายในสถานตากอากาศบางปู อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างของรถโดยสาร สำหรับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการจากบริเวณลานจอดไปยังร้านอาหารทะเล บริเวณศาลาสุขใจ ทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อีกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสแกน “ไทยชนะ” เพื่อเช็คอินเข้าใช้งานในร้านอาหาร และสแกนเช็คเอาท์ เมื่อออกจากร้านอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสามารถติดตามตัวได้ กรณีพบผู้ติดเชื้อ โดยบรรยากาศบริเวณสะพานสุขตา ไม่มีการเปิดให้บริการอาหารนกนางนวล เพราะนกนางนวลจะหนีหนาวโดยย้ายถิ่นที่อยู่มาที่นี่ราวเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ของทุกปี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*