ทันข่าว

เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4

เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตามโครงการโรงทานวัดโคธาราม (สัญจร)

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 7 มิ.ย.63 พระปลัดชาตรี สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดโคธารา, เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 พร้อมคณะ พระภิกษุสงฆ์ คณะอุบาสก อุบาสิกา เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ ต.วังท่าช้าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 18 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตามโครงการ โรงทานวัดโคธาราม (สัญจร) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 โควิด-19 เพื่อสนองพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 โควิด-19 ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 จำนวน 57 ชุด พร้อมทั้ง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน ซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย ทางวัดโคธาราม จึงได้จัดของยังชีพ ที่ได้บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*