ศาสนาและการศึกษา

เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านและเด็กๆ ณ บ้านปรังกาสี -บ้านผาอ้น อ.ทองผาภูมิ

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%94-2

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 พระปลัดชาตรี สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดโคธารา, เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2 จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย พระยศนันท์ กตปุญฺโญ วัดช่องนนทรี และ คณะศิษย์วัดโคธาราม – วัดช่องนนทรี สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 โควิด-19 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจในการนำเครื่องอุป โภคบริโภค จัดทำเป็นถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด มอบให้กับชาวบ้านและเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ บ้านปรังกาสี -บ้านผาอ้น อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*