สังคมท้องถิ่น

กมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานองค์พระสมุทรเจดีย์”

%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%98-%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.63 ที่วัดพระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.จ.เพชรบุรี ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานองค์พระสมุทรเจดีย์” และประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ และกราบสักการะหลวงพ่อโต วัดสาขลา (พระปปรางค์เอียง) วัดเก่าแก่ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยมี ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 3, น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.จังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 6, นางภิรมย์ เจริญรุ่ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน คณะกรรมาธิการฯ, นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ, นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์, ว่าที่ ร.ต.ประสานต์ ถัดทะพงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ผอ.กลุ่มอนุรักษ์สถานโบราณ นายช่างโยธาชำนาญงาน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง กลุ่มผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชน ชาว อ.สมุทรเจดีย์ ร่วมลงพื้นที่ โดยมี น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ สส.สมุทรปราการ โฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ให้การต้อนรับ โดยมี นาวาโท กีรติ เทศเจริญ เป็นวิทยากรดำเนินงาน

ปัจจุบันองค์พระสมุทรเจดีย์และวิหาร ขาดการดูแลและแก้ไข มานานหลายปี ทำให้เกิดการทรุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด โดยนายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการบูรณะซ่อมแซมพื้นกระเบื้องรอบองค์พระสมุทรเจดีย์และวิหาร ติดตั้งปั๊มน้ำให้เป็นอัตโนมัติ เพราะมีปัญหาน้ำท่วมขัง ทาสีองค์พระสมุทรเจดีย์ หอระฆัง และซุ้มทางเข้า ปรับปรุงศาลาทรงยุโรค วิหารที่ชำรุด และน้ำรั่วบนหลังคา ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ และห้องน้ำ โดยเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น และจัดระเบียบห้องพิพิภัณฑ์ เป็นต้น โดยคณะกรรมาธิการฯ และกรมศิลปากร จะผลักดันและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ ได้เปิดเผยว่า วันนี้คณะกรรมาธิการฯ นำโดย นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนชาว อ.พระสมุทรเจดีย์ เกี่ยวกับความทรุดโทรมขององค์พระสมุทรเจดีย์ พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมให้คำชี้แนะหารือแนวทางรับฟังปัญหาในการที่จะบูรณะองค์พระสมุทรเจดีย์ น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ กล่าวต่อ จากที่ได้รับรายงานจากเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ และกรมศิลปากร เบื้องต้น ได้หาแนวทางในการบูรณะองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยที่จะให้ทางเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ ท่าสี องค์พระสมุทรเจดีย์ เพื่อให้ทันในงานสมโภชน์องค์พระสมุทรเจดีย์ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 นี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*