สังคมท้องถิ่น

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ นำทีมสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่เขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%8b-%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ นำทีมสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่เขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 2,000 ชุด

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 มิ.ย.63 เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นำทีมสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่เขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ แจกถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ตำบล ประกอบไปด้วย ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลบ้านคลองสวน และตำบลปากคลองบางปลากด รวม จำนวน 21 ชุมชน โดยแบ่งพื้นที่สำหรับการแจกถุงยังชีพ ออกเป็น 4 จุด จุดละ 500 ชุด ประกอบไปด้วย วัดใหม่บางปลากด วัดคู่สร้าง โรงเรียนวัดคลองสวน และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รวม จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งภายในถุงยังชีพ จะประกอบไปด้วยสิ่งของที่จำเป็น อาทิ เช่น ถุงผ้ารักษ์โลกขนาดใหญ่ ข้าวสาร ปลากระป๋อง ผักกาดดอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช นมกล่อง เจลล้างมือ และยาหม่องเขียว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

โดยมี นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ นายสุนทร ปานแสงทอง อดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ตลอดจน กลุ่มผู้นำชุมชน ประธาน อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน โดยมี พระครูวิธานกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาส วัดใหม่บางปลากด หนึ่งสกล ธเนศตระกูล อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นายณรงค์ พุ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน นายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ ให้การต้อนรับ

โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด ตำบลบ้านคลองสวน ตำบลปากคลองบางปลากด และเจ้าหน้าที่ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มาอำนวยความสะดวก ในเรื่องของจุดคัดกรอง โดยประชาชนที่เดินทางมารับถุงยังชีพ ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ก่อนรับถุงยังชีพจาก เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า กลับบ้าน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*