ศาสนาและการศึกษา

วัดโคธาราม ร่วมกับวัดช่องนนทรี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กและเยาวชน

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88

วัดโคธาราม ร่วมกับวัดช่องนนทรี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กและเยาวชนที่บ้านน้ำซับตาพุด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภายใต้โครงการโรงทานสัญจร ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 พระปลัดชาตรี สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดโคธาราม จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยพระยศนันท์ กตปุญฺโญ วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร พระมหาณัฎฐ์ สติเวปุลฺโล วัดทองนพคุณ กทม. พระภูริทัตร สุเมธโส วัดสุทธิวารี (คลองน้ำใส) จันทบุรี และ คณะสโมสรโรตารีเขาสอยดาว จันทบุรี ภาค ๓๓๔๐ โรตารีสากล เดินทางลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กและเยาวชนที่บ้านน้ำซับตาพุด อำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี โดยได้รับเมตตาพระปลัดพร้อม ถาวโร เจ้าคณะตำบลทุ่งขนาน /เจ้าอาวาสวัดน้ำซับตาพุด ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและมอบชุดยังชีพในครั้งนี้

ตามที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 โควิด-19 เพื่อสนองพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 ทางวัดโคธาราม จึงร่วมกับวัดช่องนนทรี ดำเนินการจัดโครงการโรงทานสัญจร ครั้งที่ 3 เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้ผลกระทบได้รับผลกระทบจากโควิด- 19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*