สังคมท้องถิ่น

ตัวแทน 4 ชุมชนทิพวัล เข้าพบนายอำเภอเมือง เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ของอาคาร 2 หลัง กรณีเทศบาลตำบลบางเมือง

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99-4-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2

ตัวแทน 4 ชุมชนทิพวัล เข้าพบนายอำเภอเมือง เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ของอาคาร 2 หลัง กรณีเทศบาลตำบลบางเมือง มีคำสั่งให้ระงับใช้อาคาร

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายประพัธพงศ์ พราหมนี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบให้ นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน รับเรื่องราว ติดตามการใช้ประโยชน์ของอาคาร คสล.1 ชั้น จำนวน 2 หลัง ที่ตั้งอยู่กลางชุมชนทิพวัล 1 หมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.สำโรงเหนือสมุทรปราการ จากตัวแทน 4 ชุมชนทิพวัล ประกอบไปด้วย นางจันทะจร รุ่งเจริญกิจ ประธานชุมชนทิพวัล 1. นางชุติมณฑ์กานต์ เกตุแก้ว ประธานชุมชนทิพวัล 2. นางพาลี หวังสมนึก ประธานชุมชนทิพวัล 3. นางศรัญญา ศิริพูนทรัพย์ ประธานชุมชนทิพวัล 4. และนายธนาพัฒน์ ลี้รัตน์ ทนายความและกรรมการชุมชนทิพวัล 2 กรณีเทศบาลตำบลบางเมือง มีคำสั่งให้ระงับใช้อาคาร คสล.1 ชั้น ขนาดกว้างประมาณ 3.50 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 หลัง และอาคาร ป้อมตำรวจชุมชนทิพวัล คสล.1 ชั้น ขนาดกว้างประมาณ 10 เมตร ยาว 634. เมตร จำนวน 1 หลัง รวมเป็น 2 หลัง

โดยทางชาวบ้านชุมชนทิพวัล 1 ได้ทราบข่าวว่า ทางเทศบาลตำบลบางเมือง มีคำสั่งรื้อถอนอาคาร คสล 1 ชั้น ทั้ง 2 หลัง ชาวบ้านจึงแจ้งกับนางจันทะจร รุ่งเจริญกิจ ประธานชุมชนทิพวัล 1 ก่อนประสานตัวแทนชุมชนทิพวัล เข้าพบท่าน ผวจ.สป และนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อขอแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนทิพวัล 1 รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้ามติการประชุมประชาคมหมู่บ้านทิพวัล 1 หลังจากที่ทางอำเภอเมืองฯ ได้ทำหนังสือแจ้งกับทางผู้ว่าฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมี นายสุรพงษ์ คงโรจน์ ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.สิริมนพร เริงทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ นายพิศิษฐ์ เริงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ เข้าร่วมประชุม

ด้านนายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เปิดเผย วันนี้ทางอำเภอเมือง และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการติดตามเรื่องร้องเรียนจากตัวแทน 4 ชุมชนทิพวัล พร้อมชี้แจงว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มีบันทึกรับทราบถึงการประชาคม ดังกล่าวแล้ว ซึ่งผลการประชาคม ได้มีมติเอกฉันท์อยู่ 3 ประเด็น โดยให้อาคาร คสล. ทั้ง 2 อาคาร นี้ยังคงอยู่ต่อไป โดยอาคาร คสล.1 อาคาร ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลจัดทำป้อมตำรวจชุมชนทิพวัล และอีก 1 อาคาร ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ดูแลรักษาอาคาร ส่วนเรื่องที่ทางชาวบ้านชุมชนทิพวัล 1 ได้ทราบข่าวว่า ทางเทศบาลตำบลบางเมือง มีคำสั่งรื้อถอนอาคาร คสล 1 ชั้น ทั้ง 2 หลัง นั้น เป็นการเข้าใจผิด เบื้องต้นไม่ได้มีการรื้อถอนอาคารแต่อย่างได้ โดยทางอำเภอเมืองฯ ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ไป ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับชาวบ้าน ได้รับทราบ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*