ท้องถิ่น

ทต.แพรกษาประชาสัมพันธ์ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการวางแนวท่อประปา ช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดแพรกษา-คลองแขก

%e0%b8%97%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%9b

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 มิ.ย.63 ที่บริเวณ ชั้น 4 ห้องฝ่ายกองช่าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ นายสมเกียรติ บัวสิม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและแบบแผน รักษาการผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแพรกษา พร้อมด้วยนายธรรรัตน์ จิรัณย์ธีรภาส วิสวกร บริษัท ก้าวหน้า คอนสตรัคชั่น 2013 จำกัด และนายติณณภพ ทวีทรัพย์ ผู้ช่วยนายช่างโครงการ การประปานครหลวง ได้ร่วมชี้แจงการดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาบริเวณถนนพุทธรักษา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร ในขณะการรื้อย้าย โดยมีสื่อมวลชนหลายแขนงร่วมรับฟังเพื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

นายสมเกียรติ บัวสิม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเทศบาลตำบลแพรกษา ได้เปิดเผยถึง โครงการงานรื้อย้ายท่อประปา ขนาด 800 มม.และวางท่อประปาใหม่ ขนาด 1,000 มม.พร้อมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3116 สายบางปิ้ง-แพรกษา( ช่วงบริเวณคลองแขก-คลองแพรกษา ) ที่จำเป็นต้องกำหนดวางท่อประปาใหม่ เนื่องจากท่อประปาเดิมไปกีดขวางท่อระบายน้ำของทางเทศบาล เพราะฉะนั้นจึงต้องให้การประปารื้อย้ายท่อประปาเดิมออกไป แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการวางท่อประปาใหม่เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ แต่ปัญหาที่จะตามมาก็คือ จะมีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากต้องปิดกั้นระยะทางในการทำงานทีละช่วง ประมาณ 200 เมตร เป็นระยะไป ซึ่งทั้งหมดความยาวประมาณ 1,200 กว่าเมตร ที่จะต้องดำเนินการ โดยเริ่มจากหน้าโรงเรียนวัดแพรกษา จนไปถึงคลองแขก

สำหรับวิธีการทำงานต่างๆ ก็จะกั้นแบริเออร์โดยทำที่ละช่วงประมาณ 200 เมตร โดยจะทำงานในช่วงกลางคืนระหว่าง 22.00 น.-05.00 น.หลังจากนั้นก็จะคืนผิวการจราจรเป็นปกติไปทีละช่วง ส่วนสาเหตุที่ต้องให้ผู้รับจ้างทำงานในตอนกลางคืน เนื่องจากเครื่องจักรที่จะต้องนำมาดำเนินการมีบางส่วนของเครื่องจักรจะต้องยื่นออกไปบนผิวการจราจร เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องทำตอนกลางคืนเท่านั้น เนื่องจากการจราจรจะลดน้อยลง แต่ถ้ามีสิ่งอื่นสิ่งใดที่สามารถทำงานตอนกลางวันได้ ทางเทศบาลก็จะแจ้งผู้รับจ้างและการประปาให้เร่งดำเนินการตอนกลางวันเพื่อลดปริมาณในการทำงานให้น้อยลง

ส่วนการรื้อย้ายและวางท่อใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดแพรกษา จะเป็นช่วงเปิดเทอมพอดี โดยทางเทศบาลแพรกษา จะเร่งดำเนินการบริเวณหน้าโรงเรียนวัดแพรกษาให้เร็วที่สุด และจะให้เสียผิวการจราจรให้น้อยที่สุด เบื้องต้นทางเทศบาลผู้รับจ้างและการประปา ได้ประสานกับทางโรงเรียนไว้แล้ว ว่าในการรับส่งนักเรียนจะให้ผู้ปกครองรับส่งบริเวณไหนอย่างไรได้บ้าง เนื่องจากการทำงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะจุดดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตามในเรื่องของการจราจร ทางเทศบาลแพรกษา จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่จราจรของ สภ.เมืองสมุทรปราการ มาอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรไม่ให้มีรถมากีดขวางบริเวณช่องเลนซ้าย เพราะถ้ามีรถมากีดขวางจะส่งผลให้การจราจรติดขัด

ทั้งนี้ สัญญาได้เริ่มไปแล้ววันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จะสิ้นสุดปลายปี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 280 วัน โดยจะมีการกั้นแบริเออร์ในคืนวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และเริ่มดำเนินการรื้อย้ายวางแนวท่อประปาในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เมื่อดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาเสร็จ ก็จะให้ทางบริษัทก้าวหน้า คอนสตรัคชั่น 2013 จำกัด วางแนวท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อขนาดใหญ่ เนื่องจากท่อเดิมมีขนาดเล็กและทรุดโทรม เพื่อเป็นการวางระบบระบายน้ำให้มีมาตรฐานระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*