ท้องถิ่น

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับ 1 กรณีเหตุก๊าซรั่วเกิดเพลิงไหม้

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 มิ.ย.63 ที่บริเวณถนนพัฒนา 2 ระหว่างซอย 3 กับซอย 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับ 1 กรณีเหตุก๊าซรั่วเกิดเพลิงไหม้ โดยมี นางสุวพิชญ์ จินดากุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแพรกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติภัยในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประจำปี 2563 โดยมี นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในนามฝ่ายจัดการฝึกซ้อมแผน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผู้แทนบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแพรกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบางปู การไฟฟ้านครหลวงสมุทรปราการ หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลรัทรินทร์ บางปู ผู้แทนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตลอดจน ชมรมอุตสาหกรรมบางปู ชุมชนหมู่บ้านซิตี้วิลเลจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน และร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อม

สำหรับการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์ มีรถแม็คโครขนาดเล็กได้ทำการซ้อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคของนิคมฯ บางปู อยู่บริเวณถนนพัฒนา 2 ระหว่างใช้รถแม็คโครขุดดิน เกิดการผิดพลาด ทำให้ท่อจ่ายก๊าชธรรมชาติแตกรั่วและติดไฟ เบื้องต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย โดยการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ กรณีก๊าชรั่วไหลและอัคคีภัย ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในกลุ่มโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงได้ร่วมกับบริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และหน่วยงานท้องถิ่น จัดการฝึกซ้อมแผน เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผน รวมทั้งเป็นการทดสอบแนวทาง ปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังทำให้ทราบถึงจุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*