ศาสนาและการศึกษา

กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้โรคภัยใกล้ตัวเพื่อป้องกันและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน

%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้โรคภัยใกล้ตัวเพื่อป้องกันและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางเมืองใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 มิ.ย.63 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางเมืองใหม่ นำโดย อ.มงคล คำแสน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้โรคภัยใกล้ตัวเพื่อป้องกันและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน โดยมีนายอรุณ บุญเพ็ชรทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางเมืองใหม่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก รวมทั้งนำประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางเมืองใหม่ จำนวนกว่า 20 คนเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้โรคภัยใกล้ตัวเพื่อป้องกันและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน ครั้งนี้ ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางเมืองใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ที่อาจขึ้นได้ในชุมชน ตลอดจนแนะนำการทำ face shield และน้ำยากำจัดยุง แก่ประชาชน โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ สังข์ทอง จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเมือง เป็นวิทยากรให้ความร้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีการให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โรควัณโรค กาฬโรค เอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*