ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการโรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง จัดพิธีเปิดพระรัศมี (ไคกวง) องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ซาเนียะ ฉื่อ ปุย)

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80

เมื่อเวลา 10.39 น.วันที่ 27 มิ.ย.63 ที่โรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง พระโพธิสัตว์กวนอิม สำโรง ซอยแสงชัย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ คณะกรรมการโรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง จัดพิธีเปิดพระรัศมี (ไคกวง) องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ซาเนียะ ฉื่อ ปุย) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในโรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง โดยมี พระสงฆ์จีนนิกาย จากวัดโพธิทัตตาราม (โผวเต็กยี่) จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีก๋งฮุก (ถวายพุทธบูชา) โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระอาจารย์จีนธรรมานุกร สุนทรศาสนกิจ ภาวนานุสิฐไพศาล (เย็นเกา) เป็นประธานในพิธีเปิดพระรัศมี (ไคกวง) องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ซาเนียะ ฉื่อ ปุย) ตลอดจน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในโรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง และพิธีสวดมนต์จีนถวายพุทธบูชา แด่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม โดย คณะสวดมนต์โรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง สาธยายพระสูตร ไต่ปุยป้อฉ่ำ คณะสวดมนต์คุณภวัต สาธยายพระสูตร โพวมึงพิ้ง

โดยมี นายเชิดชัน ภัทรปัญจกุล ประธานกรรมการโรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง นายปิยะศักดิ์ พู่พวงโชติภัทร์ รองประธานกรรมการโรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง พร้อมด้วย คณะกรรมการโรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง และเหล่าบรรดาศิษย์ยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมบุญงานฉลอง เปิดพระรัศมี(ไคกวง) องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ซาเนียะฉื่อปุย) กันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับโรงเจเอี่ยงเม้งเก็ง พระโพธิสัตว์กวนอิม สำโรง ได้ก่อตั้งมากว่า 30 ปีแล้ว โดยมี นางรัตนา รุ่งอโณทัยขจร (เจ้าสำนัก-ผู้ก่อตั้งโรงเจ) หลังจากที่ (เจ้าสำนัก-ผู้ก่อตั้งโรงเจ) ได้เสียชีวิตลง ทางคณะกรรมการ พร้อมด้วย เหล่าบรรดาศิษย์ยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา จึงได้สานต่อ โดยปัจจุบัน มีผลงานก็คือเสาทีกง หรือเสามังกร และซ่อมแซมพระโพธิสัตว์องค์เจ้าแม่กวนอิม โดยปัจจุบันมีนายเชิดชัน ภัทรปัญจกุล เป็นประธานกรรมการโรงเจ เอี่ยงเม้งเก็ง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*