ศาสนาและการศึกษา

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99

เมื่อเวลา 16.16 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ลานมลฑลพิธีด้านหน้าพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานดำเนินงานพร้อมคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ไวยาวัจกรวัด จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระครูพิศาลวุฒิกิจ อดีตเจ้าอาวาส องค์ที่ 8 ที่จะนำไปประดิษฐานไว้ภายในชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์ใหญ่ พร้อมรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส จำนวน 3 รูป และพระญาครุฑจำนวน 5 องค์ โดยมี พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ดร.วีร์สุดา รุ่งเรือง กำนันตำบลบางพลีใหญ่ พ.ต.อ.พีระศักดิ์ รอดบน ผกก.สภ.บางพลี พ.ต.ท.ประดิษฐ์ ทะประสิทธิ์จิตต์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ประมวล ทองภู รอง ผกก.สส. พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บางพลี นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี นายสมนึก อุดมทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง มีพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธี

จากนั้น พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา หรือ วันเข้าพรรษา รอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี หลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้ฟังปฐมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทั่ง โกณฑัญญะได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน จึงได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า นับได้ว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแรกที่มีพระภิกษุเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา

โดยในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีพิธีกรรมในวันอาสาฬหบูชาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 ตามประกาศของสังฆมนตรี ที่ได้กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญในศาสนาพุทธ ออกประกาศในวันที่ 14 กรกฎาคม 2501 นับตั้งแต่วันนั้นพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยก็กำหนดพิธีขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

สำหรับการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถาน เพื่อแสดงความเคารพ โดยการเดินเวียนขวา 3 รอบ เรียกว่า “เวียนประทักษิณาวัตร” ซึ่งเป็นอิทธิพลที่รับมาจากอินเดีย เพื่อแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งใน 1 ปี จะมีพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญ 4 ครั้ง ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา เท่านั้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*