ศาสนาและการศึกษา

อบจ.เดินหน้า พัฒนาการศึกษา

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81

เมื่อเวลา10.00น.วันที่ 9 ก.ค.2563 นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณาโครงการที่หน่วยงานทางการศึกษาขอรับการสนับสนุนมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในการสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*