สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87

จังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ชม ชิม ช้อป ของดี ของจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 14 ก.ค.63 บริเวณลาน Digital Square ชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ โดยมี ดร.พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง และนายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ จำนวน 80 ร้านค้า โดยผลิตผลทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ เช่น ปลาสลิด กุ้งเหยียด ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สินค้าอาหารด้านประมงจากอำเภอบางบ่อ และพระสมุทรเจดีย์ ที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน พร้อมทั้ง มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร และการสาธิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ชม ชิม ช้อป ของดี ของจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ และรับรู้ข้อมูลวิถีการตลาด 2. เป็นเวทีในการเจราจาธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรม จากเกษตรกรผู้ผลิตและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยตรง 4. เพื่อเพิ่มรายได้และช่องทางการตลอดให้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*