ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8-2

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 ก.ค.63 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธาน กต.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ นายถาวร โมครัตน์ อัยการจังหวัดสมุทรปราการ รองประธาน กต.ตร.สมุทรปราการ เฮียเอี๋ยว”สุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย พ.ต.อ.พัลลภ แอร่มหล้า, พ.ต.อ.วิชิต บุญชินวุฒิกุล, พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี, พ.ต.อ.วรา เวชชาภินันท์, พ.ต.อ.ปกปภพ บดีภิทักษ์ ตลอดจน คณะกรรมการที่ปรึกษา กต.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ กต.ตร.ทุกสถานีในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทน ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเทียว และตำรวจน้ำ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธาน กต.ตร.ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคณะกรรมการ กต.ตร.ผู้ส่งเสริมกิจการงานของคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบไปด้วย ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม, ด้านรักษาความสงบ, ด้านปราบปรามยาเสพติด, ด้านการจราจร, ด้านดูแลสาธารณสมบัติ และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากนั้น เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 ฉายวีดีทัศน์ แนะนำ ภ.จว.สมุทรปราการ ฉายวีดีทัศน์ ผลงาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ แนะนำตัวคณะ กต.ตร.และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม โดย พ.ต.อ.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ รายงานสถานภาพเงินกองทุน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายสุรศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์

จากนั้น เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา การรับที่ปรึกษาเพิ่มเติม จำนวน 10 ท่าน ขออนุมัติใช้เงินสนับสนุนกิจกรรม ตำรวจภูธรภาค 1 (งานเกษียน) ตลอดจนเรื่องศึกษาดูงานในประเทศ ของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา กต.ตร.และข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่น นอกจากนี้ ขออนุมัติจัดทำวารสาร ผลงาน ของ กต.ตร.ขออนุมัติในหลักการ เรื่อง กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 1 สัญจร และขออนุมัติสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในงาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*