ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าเมืองปากน้ำ ประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ชม ชิม ช้อป ของดี

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2

ผู้ว่าเมืองปากน้ำ ประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ชม ชิม ช้อป ของดี ของจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 16 ก.ค.63 ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง กล่าวให้การต้อนรับ และมี นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยบรรยากาศภายในงาน ยังจัดให้มีการประกวดแข่งขันส้มตำลีลา และส้มตำแปลก โดยส้มตำลีลา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ไอริป แซ่บซ่า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม ลั้ลลา และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม ตำแหลกโบกสะบัด สำหรับ รางวัลชนะเลิศ ประเภทส้มตำแปลก ได้แก่ ทีม ไอริป แซ่บซ่า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม ลั้ลลา และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม ส้มตำรัญอินดี้ ส่วนทีม บางเสาธงพัฒนา และทีม สาขลาบ้านสาวกล้า รับรางวัลชมเชย โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มอบโล่ และเงินรางวัล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ จำนวน 80 ร้านค้า โดยผลิตผลทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ เช่น ปลาสลิด กุ้งเหยียด ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สินค้าอาหารด้านประมงจากอำเภอบางบ่อ และพระสมุทรเจดีย์ ที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน พร้อมทั้ง มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และการสาธิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ การทำน้ำปลาหวานเห็ดศิลปะประยุกต์จากเดคูผาจ การทำสลัดโรลพร้อมน้ำสลัด การทำผ้ามัดย้อม การทำเค้กกล้วยหอม สูตรนึ่ง การทำกะหรี่ปั๊บไส้ลูกจาก

สำหรับการ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ และรับรู้ข้อมูลวิถีการตลาด 2. เป็นเวทีในการเจราจาธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรม จากเกษตรกรผู้ผลิตและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยตรง 4. เพื่อเพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือด้วยดีจากจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดงานและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในการจัดงานฯ เป็นอย่างดี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*