สังคมท้องถิ่น

“สวนอาหารสมพงศ์” ปันความสุขให้น้องเลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์เด็ก “บ้านตะวันใหม่”

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 คุณธนิก เกียรติวีระกุล คุณวิบูลย์ ดำรงค์ศักดิ์กุล ผู้บริหาร ร้านอาหารสมพงศ์ ซีฟู้ด ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมครอบครัว พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับกลุ่มลูกค้าผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อแบ่งปันความสุขให้น้องๆ อาทิ น้ำดื่ม ขนม ตุ๊กตาของเล่นเด็ก เครื่องปรุงประกอบอาหาร ปริ๊นเตอร์ CD เพลง ฯลฯ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก “บ้านตะวันใหม่” เลขที่ 39/2 หมู่ 5 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และมอบทุนการศึกษา จำนวน 13,000 บาท โดยมี คุณกานต์รวี เชาว์อมรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิบริหารงานบ้านตะวันใหม่ นางสาวอัญชลี โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมคณะร่วมรับมอบ มีเหล่าบรรดาน้องๆ ร่วมแสดงความยินดี

คุณกานต์รวี เชาว์อมรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิบริหารงานบ้านตะวันใหม่ กล่าวว่า “บ้านตะวันใหม่” ภายใต้มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เกิดจากความคิดของ พล.ต.อ.เภา สารสิน ที่มีความห่วงใยต่อชีวิตเด็กและยาวชนที่ประสบปัญหาการติดยาเสพติดเป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “บ้านตะวันใหม่” ขึ้นเมื่อปี 2538 โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจาก คุณปิ่นทอง ศาลยาชีวิน จำนวน 88 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา ต่อมาได้ปรับนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการใหม่ โดยเน้นการแก้ปัญหาที่เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดจึงได้ลงทะเบียนเป็น สถานสงเคราะห์เด็ก “บ้านตะวันใหม่” เมื่อเดือนมิถุนายน 2548 เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดโดยให้การศึกษาทั้งสายสามัญ สายอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ได้รับความดูแลจากเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความอบอุ่น และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขไม่เป็นภาระต่อสังคม โดยเน้นไปที่เด็กและเยาวชน ชาย-หญิง อายุ 7 – 18 ปี เช่น พ่อแม่ได้รับโทษในเรือนจำ พ่อแม่ติดยาเสพติด ครอบครับแตกแยก และถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า และเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู

สำหรับ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่แห่งนี้ ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนร่วมทั้งสิ้น 147 คน แยกเป็นชาย 70 คน หญิง 77 คน และเจ้าหน้าที่ที่ดูจำนวน 12 คน หากท่านใด หรือหน่วยงานใด จะเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ หรือ บริจาคเงิน ก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ โทรศัพท์ 08-7552-0007, 09-5535-1379 หรือถ้าไม่สะดวดก็สามารถโอนผ่านเข้าชื่อบัญชี มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เลขบัญชี 099-2-95947-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน ดังวิสัยทัศน์ “บ้านตะวันใหม่ ให้ชีวิตใหม่ เพื่อเด็กไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*