สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู ให้ความอนุเคราะห์หีบบรรจุศพ พร้อมรถขนย้าย ร่างผู้อุทิศร่างกาย (อาจารย์ใหญ่) จำนวน 38 ท่าน

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7

มูลนิธิร่วมกตัญญู ให้ความอนุเคราะห์หีบบรรจุศพ พร้อมรถขนย้าย ร่างผู้อุทิศร่างกาย (อาจารย์ใหญ่) จำนวน 38 ท่าน จากมหาวิทยาลัยรังสิต ไปยังวัดต่างๆ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 17 ก.ค.63 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรื่อง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ให้ความอนุเคราะห์หีบบรรจุศพ พร้อมรถขนย้าย ร่างผู้อุทิศร่างกาย (อาจารย์ใหญ่) จำนวน 38 ท่าน ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะรังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการเรียนการสอนได้เสร็จสิ้นแล้ว

เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้อุทิศร่างกาย (อาจารย์ใหญ่) จากห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ไปยังวัดต่างๆ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ได้แก่ วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี, จำนวน 11 ท่าน วัดเขียนเขต คลองสาม ถ.รังสิต-นครนายก จ.ปทุมธานี จำนวน 12 ท่าน และวัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ท่าน โดยมี เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และญาติ ร่างอาจารย์ใหญ่ จัดเตรียมสถานที่ในการสวดพระอภิธรรม โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ในวันต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*