ท้องถิ่น

ลุ้นกันมันหยด!! เลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ผลสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ผู้สมัครหมายเลข 1

%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89

ลุ้นกันมันหยด!! เลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ผลสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 19 ก.ค.63 อำเภอเมืองสมุทรปราการ นำโดย นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านยายจิ๋ว หมู่ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ขึ้นมา แทนผู้ใหญ่บ้านคนเก่าคือ นายอิสสระ บุปผเวส ที่เกษียณอายุราชการ โดยมี ผู้ยื่นสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ที่มีชื่อตามหลักฐานทะเบียนราษฎร (ท.ร.14 ) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยลงสมัคร จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพิทวัส (กล้า) จันทรสมโภชน์ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 และนายนพพล หวังวิบูลย์กิจ สมาชิกกลุ่มเพื่อนนายกธีรพล ชุนเจริญ เลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 2

โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 5 หน่วย ประกอบไปด้วย หน่วยเลือกตั้งที่ 1-2 บริเวณโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 ต.บางปูใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บริเวณตลาดบางปูแลนด์ และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 บริเวณข้างโรงเรียนดิษลี โดยบรรยากาศการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น -15.00 น.มีประชาชน ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเดินทางมาลงคะแนน ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรอง บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ตลอดทั้งวัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าพนักงานปกครอง ประธานดำเนินการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เปิดหีบนับคะแนน มีประชาชนชาว ต.บางปูใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ กันอย่างคึกคัก

หลังจากการนับคะแนนจบลง ทั้ง 5 หน่วย ผลปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 นายพิทวัส (กล้า) จันทรสมโภชน์ ได้คะแนนรวมทั้งหมด 2,530 คะแนน โดยผู้สมัครหมายเลข 2 นายนพพล หวังวิบูลย์กิจ ได้คะแนนรวมทั้งหมด 1,890 คะแนน ส่งผลให้ผู้สมัครหมายเลข 1 นายพิทวัส (กล้า) จันทรสมโภชน์ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ โดยมี สจ.สมควร ชูไสว สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 13 และสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ร่วมแสดงความยินดี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*