ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ พร้อมคณะฯร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89-2

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ พร้อมคณะฯร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (NBT 2 HD) ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติ พร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐ มาร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ณ ห้องส่ง NBT เพื่อนำเผยแพร่ออกอากาศในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*