สังคมท้องถิ่น

กรมเจ้าท่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสา “คลองสวยน้ำใส วิถีใหม่ธรรมชาติ

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2

กรมเจ้าท่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสา “คลองสวยน้ำใส วิถีใหม่ธรรมชาติเพื่อชุมชน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ก.ค.63 ที่บริเวณคลองสายธนู ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา “คลองสวยน้ำใส วิถีใหม่ธรรมชาติเพื่อชุมชน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า กรมประมง จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย นางสายสุนี สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากนั้นตัวแทนทุกหน่วยงาน ได้ร่วมโยน EM Ball และเทน้ำ EM พร้อมเก็บขยะและทำความสะอาดริมคลองสายธนู ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสายธนูให้เกิดความสวยงาม เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาในการที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน มีความรัก ความสามัคคี และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นและยังยืน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ปัจจุบันมี ทั้งส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมเจ้าท่า จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสา “คลองสวยน้ำใส วิถีใหม่ธรรมชาติเพื่อชุมชน” ขึ้น เพื่อร่วมแสดงพลังจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คลองสายธนู นับว่ามีความสำคัญต่อชุมชนบางด้วน เป็นคลองที่คอยหล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์ในพื้นที่ชุมชน และเป็นอีกหนึ่งคลองหลักที่ช่วยระบายน้ำฝนในพื้นที่เขตสำโรง เพื่อระบายออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ลดปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน ได้เป็นอย่างดี กระทรวงคมนาคมจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเหล่าจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงและทำความสะอาดคลองสายธนูเพื่อประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*