ตำรวจ

คณะกรรมการ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมครั้งที่ 2/2563 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b3

คณะกรรมการ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมครั้งที่ 2/2563 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 22 ก.ค.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ “เฮียเอี๋ยว” สุดใจ จิรยาภากร ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พล.อ.บุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ ที่ปรึกษา กต.ตร.พร้อมด้วย คณะกรรมการ กต.ตร. พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ, พ.ต.ท.นาคพันธุ์ โพธา รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.สุวิชา ชั้นงาน รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.อภินันท์ มหาวรรณ์ สว.อก., พ.ต.ต.นภดล อินทศร สวป.และเจ้าหน้าที่งานสืบสวน สภ.เมืองฯสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม

โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ “เฮียเอี๋ยว” สุดใจ จิรยาภากร เป็นประธาน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ในด้านต่าง ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 5 นาย พร้อมเปิดการประชุม โดยมี พ.ต.ต.นภดล อินทศร สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ รายงานกิจกรรมของ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อาทิ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ กิจกรรมเปิดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล และกิจกรรมแจกอาหารฟรีครับ ของสำนักงานตำรวจแก่งชาติ ตลอดจน การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสอบสวน งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน และงานจราจร ให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม “เฮียเอี๋ยว” สุดใจ จิรยาภากร ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.ยังได้มอบเงินสด 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันนบาทถ้วน) สนับสนุนในการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 2 ชุด พร้อมไมค์ลอยแบบติดเสื้อ แทนของเดิมที่ชำรุด และนายสุรศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์ เหรัญญิก กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ มอบเครื่องอินฟาเรดสำหรับอบโทรศัพท์มือถือ หน้ากากอนามัย เสื้อผ้าและอื่น ๆ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ และ พ.ต.ท.นาคพันธุ์ โพธา รอง ผกก.ป.เป็นตัวแทนรับมอบ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*