สังคมท้องถิ่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณประตู 1 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านบทอาศิรวาทและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยนายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง คณะครูโรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจากนั้นประธานในพิธี ได้กล่าวถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วยนายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 20,000 ตัว ลงในคลองบางโปรง บริเวณริมเขื่อนวัดบางโปรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*