อาชญากรรม

กรมศุลกากร ตรวจยึดเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a2%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%81%e0%b8%ad

กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 1.04 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากร และปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด จึงสั่งการให้ นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี และนายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เข้มงวดในการสกัดกั้น ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดให้โทษผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งมีแนวโน้มลักลอบเข้ามาในประเทศมากขึ้นนั้น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ พบพัสดุต้องสงสัยที่ส่งมาจากต่างประเทศเพื่อนำผ่านไปยังประเทศที่สาม จำนวน 1 หีบห่อ น้ำหนักรวมหีบห่อประมาณ 5.73 กิโลกรัม จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำกล่องพัสดุดังกล่าวไปตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบภาพวัตถุต้องสงสัยบริเวณด้านล่างของกล่องพัสดุ จึงได้ทาการเปิดหีบห่อเพื่อตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบเสื้อผ้าใช้แล้ว จำนวน 16 ชิ้น น้ำหนัก 3.73 กิโลกรัม และวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะเป็นผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง จำนวน 1 ถุง มีน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1.04 กิโลกรัม ซุกซ่อนบริเวณด้านล่างของกล่องกระดาษ จึงน้ำวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวมาทดสอบด้วยน้ำยาทดสอบสารเสพติด พบว่าวัตถุดังกล่าวทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบเปลี่ยนจากใสเป็นน้ำตาลในเวลาต่อมา โดยวัตถุดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 1.04 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) จัดเป็นยาเสพติดประเภท 1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กรณีนี้ จึงเป็นการนำของต้องห้ามผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม อันเป็นความผิดตามมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ศุลกากร จึงได้ทาบันทึกการตรวจยึดและยึดของตามรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ตามมาตรา 166 และ 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*