สังคมท้องถิ่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.บางปูใหม่ นำกลุ่มจิตอาสาชาวชุมชนรสทิพย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-10-%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.บางปูใหม่ นำกลุ่มจิตอาสาชาวชุมชนรสทิพย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 26 ก.ค.63 ผู้ใหญ่วันเพ็ญ หฤทัยสดใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.บางปูใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยสุนทร จันทรจรูญ ผู้ช่วยสมคิด คล้ายศิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.บางปูใหม่ ประธานชุมชนรสทิพย์ และนางธนภร กำจรกลาง ประธาน อสม.หมู่ 10 นำกลุ่มจิตอาสาชาวชุมชนซอยรสทิพย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ เศษไม้ใบหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางจักรยาน เลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่ ทางเข้าชุมชนรสทิพย์ เทศบาลบางปู 93 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ไปจนถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

อีกทั้ง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ ในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*