สังคมท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ประจำปี 2563

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4

เนื่องในเดือนแห่งมหามงคล กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

โดยในปีนี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกราบบังคมทูลถวายพระพร พร้อมนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการ และพลเมืองที่ดี จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาฯ ทั้งนี้มี นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง นายพงษ์พัฒน์ กรุดภู่ กำนันตำบลบางโปรง และนางวัชรีย์ จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีด้วย

ต่อมา นายอดิศักดิ์ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาดุกจำนวน 20,000 ตัว ในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ คลองบางโปรง ท่าน้ำวัดบางโปรง อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในลำคลอง และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ ในพื้นที่ชุมชน อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกในการรู้รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้กับคนในชุมชนตำบลบางโปรงอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*