ท้องถิ่น

บรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 63 วันแรก

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad

บรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 63 วันแรก ท่ามกลางการแพร่ระบาของโรคโควิด–19 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563

วันนี้ 1 ส.ค.63 ถือเป็นครั้งแรกที่ต้องเกณฑ์ทหารภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กับบรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 63 หรือว่า เกณฑ์ทหาร วันแรก ท่ามกลางการแพร่ระบาของโรคโควิด–19 ณ อาคารพลศึกษา 2 โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โดยมีชายไทยอายุครบเกณฑ์ จากพื้นที่ ต.ปากน้ำ ต.บางปูใหม่ และ ต.บางด้วน มารายงานตัว จำนวน 798 คน แยกออกเป็น ประเภทนำใบ สด. 9 มารายงานตัว ประเภทขอผ่อนผันอยู่ระหว่างการศึกษา ประเภทสมัครใจร้องขอรับใช้ชาติ และประเภทการจับสลากใบดำ-ใบแดง

ซึ่งการตรวจเลือกวันแรก เน้นการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย เพราะมีการกำหนดขั้นตอนให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลปากน้ำ และหน่วยแพทย์ทหาร จากนั้น รอการเรียกชื่อและตรวจสอบเอกสาร, พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย, การแยกประเภทบุคคล, การวัดขนาดร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบอก การจับสลากใบดำ-ใบแดง ซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปจากทุกปีคือ เหล่าบรรดาญาติ ๆ และเพื่อนสนิท จะไม่สามารถเข้าไปในอาคารหอประชุมจุดจับสลากได้ ทำให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ใครถูกเรียกชื่อจะต้องมานั่งรอในห้องประชุม โดยยึดมาตรการเว้นระยะห่าง แต่อีกสีสันหนึ่งที่เราเห็นกัน ทุกปี ก็พระภิกษุที่อายุครบ ต้องมารับการตรวจเลือก หรือจะมาผ่อนผัน ห่มจีวรแสดงตัว ทำหน้าที่ชายไทย

สำหรับการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 63 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 5 สิงหาคมนี้ รวมทั้งสิ้น 13 ตำบล ประกอบไปด้วย ต.ปากน้ำ ต.บางปูใหม่ ต.บางด้วน ต.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้านใหม่ ต.บางปู ต.สำโรงเหนือ ต.แพรกษา ต.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ ต.บางเมือง ต.บางเมืองใหม่ และ ต.บางโปง ทั้งนี้ ย้ำกับน้องๆ ที่ มารับการตรวจเลือก อย่าลืมเอกสารสำคัญไป จะได้ไม่เสียเวลา ทั้ง บัตรประชาชน ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) หลักฐานการศึกษา ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*