สังคมท้องถิ่น

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้าย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล และวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ และพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นประธานสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล โดยมี นายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมทอดผ้าบังสุกุล พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน ถวายจัตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานองค์กร ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติ และพ่อค้า ประชาชน ร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง ครอบครัวพราหมณี นำโดยคุณพ่อไสว พราหมณี อดีตปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ท่านแรกของประเทศไทย) และคุณแม่พวงเพชร พราหมณี ที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณผู้วายชนม์

สำหรับ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2508 เป็นบุตรของนายไสว พราหมณี อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กับแพทย์หญิงพวงเพชร พราหมณี มีพี่น้อง 4 คน จบการศึกษา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อมาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง ต่อมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอโนนแดง อำเภอบัวใหญ่ และตำแหน่งสุดท้ายนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ดร.ศศิวิมล พราหมณี ซึ่งเป็นน้องสาวของนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา มีบุตรธิดา 3 คน ในวาระสุดท้ายของ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี ขณะเตรียมตัวเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ รู้สึกไม่ค่อยสบายจึงเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 โดยอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ และญาติพี่น้องอย่างใกล้ชิด แต่ก็ไม่อาจฝืนกฎแห่งธรรมชาติไปได้ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี จากครอบครัวไปอย่างสงบ ด้วยอาการลิ่มเลือดอุดตัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.11 น. รวมสิริอายุได้ 55 ปี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*