ท้องถิ่น

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด ผล นายสุรศักดิ์ ศรีพระราม ผู้สมัครหมายเลข 1

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด ผล นายสุรศักดิ์ ศรีพระราม ผู้สมัครหมายเลข 1 ลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้าน ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนใหม่

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 2 ส.ค.63 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้กำหนดรับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเกลือน้อย หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นมาแทนผู้ใหญ่บ้านคนเก่าคือ นายสำเริง ศรีพระราม (ผู้ใหญ่แจ้) ที่เกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่า มีผู้ยื่นสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเกลือน้อย หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด ที่มีชื่อตามหลักฐานทะเบียนราษฎร (ท.ร.14 ) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยลงสมัคร จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศรีพระราม เลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 นายสุเทพ คชโคษัย ผู้สมัครหมายเลข 2 นายวสันต์ จรสมุทร ผู้สมัครหมายเลข 3 นางสาวนันท์นภัส ธรรมประดิษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 4

โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 10 หน่วย ประกอบไปด้วย โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย หน่วย 1 หน่วย 2 หมู่บ้านสยามนิเวศน์ หน่วย 3 หน่วย 4 และซอยกระทิงแดง หน่วย 5-หน่วย 10 โดยบรรยากาศการลงคะแนนทั่วไป ตั้งแต่เวลา 08.00 น -15.00 น.มีประชาชนชาวตำบลในคลองบางปลากด ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ จำนวน 16,229 คน แต่ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพียง จำนวน 7,602 คน ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรอง บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ตลอดทั้งวัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าพนักงานปกครอง ประธานดำเนินการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เปิดหีบนับคะแนน มีประชาชนชาวตำบลในคลองบางปลากด ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ กันอย่างคึกคัก

หลังจากการนับคะแนนจบลง ทั้ง 10 หน่วย ผลปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสุรศักดิ์ ศรีพระราม ได้คะแนนรวมทั้งหมด 3,688 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 นายสุเทพ คชโคษัย ได้คะแนนรวมทั้งหมด 2,785 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 นายวสันต์ จรสมุทร ได้คะแนนรวมทั้งหมด 718 คะแนน และนางสาวนันท์นภัส ธรรมประดิษฐ์ ได้คะแนนรวมทั้งหมด 112 คะแนน ส่งผลให้ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสุรศักดิ์ ศรีพระราม ลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด คนใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*