สังคมท้องถิ่น

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส

%e0%b8%98-%e0%b8%81-%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส ซึ่งผู้โชคดีได้แก่สมาชิกเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (ธ.ก.ส.) สาขาบางพลี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ประธานกล่าวเปิดงาน และมี นายดิเรก ไก่แก้ว ผู้จัดการ (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ผู้จัดการฯ พนักงาน (ธ.ก.ส.) ทั้ง 5 สาขา และพ่อค้า ประชาชน ที่เป็นสมาชิกเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรปราการ สาขาบางพลี สาขาบางบ่อ สาขาบางเสาธง และสาขาพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมงาน

ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐได้ให้บริการด้านเงินฝาก ตลอดจนเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นั้น เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เงินฝากหลักของ (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นเงินฝากประเภทมีรางวัลคุณสมบัติของผู้ฝาก คือ บุคคลทั่วไป ฝากสะสมทุกๆ 2,000 บาท ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในแต่ละรอบดำเนินการจับรางวัล จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัล ซึ่งการจับรางวัลระดับจังหวัด มีการจับรางวัลปีละ 2 ครั้ง และระดับประเทศมีการจับรางวัลปีละ 1 ครั้ง ในระดับประเทศ

สำหรับ การจับรางวัลครั้งนี้ มีของรางวัล จำนวน 4 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลำดับที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าของรางวัล 769,500 บาท จำนวน 114 รางวัล /// รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง มูลค่าของรางวัล 931,500 จำนวน 69 รางวัล /// ส่วนรางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่าของรางวัล 814,500 บาท จำนวน 30 รางวัล และรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส สีขาว มูลค่าของรางวัล 627,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,142,500 บาท ซึ่งรวมรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 214 รางวัล

โดยการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั่งที่ 1ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ นางบุญยรัตน์ นันทรัชบัญชา เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาจับรางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส ซึ่งผู้โชคดีได้แก่ นางสาวภัสสร์กุณฑ์ พันธ์แก้ว สมาชิกเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (ธ.ก.ส.) สาขาบางพลี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*