ทันข่าว

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 6 ส.ค.63 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับหนังสือจากสำนักงานสหกรณ์ลำพูน ว่าได้มีการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ/ล้นตลาด ไม่สามารถจำหน่ายออกนอกแหล่งผลิต ต่างประเทศได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยแล้ว จากการประมาณการผลผลิตลำไยในปีนี้ จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 138,588 ตัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรประชาสัมพันธ์ ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อลำไยของสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้จากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยลำไยที่กระจายเป็นลำไยเกรด AAA คุณภาพดี ขนาดบรรจุ ตะกร้าละ 3 กิโลกรัม ราคา/ตะกร้า 114 บาท ทั้งนี้ หลังจากที่ลำไยจากแหล่งผลิตมาถึง มีผู้สนใจ สั่งซื้อลำไยผ่านขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ จนหมดไม่เหลือ

นายจำรัสพงค์ สุภาเส นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เปิดเผย ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ประจำปี 2563 กระจายลำไยจากภาคเหนือ โดยสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน จำนวน 3.1 ตัน เพื่อกระจายให้กับผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมมือกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ มีสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด และสหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด ในการกระจายลำไยให้กับสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ และผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งเป็นลำไยคุณภาพที่ส่งออกไปต่างประเทศได้น้อย จึงช่วยกันกระจายผลไม้ภายในจังหวัดฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือให้ได้รับราคาที่สูงขึ้นโดยมีการกระจ่ายสินค้าลำไยไปทั่วประเทศ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*