สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-3

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ส.ค.63 ที่ห้องประชุม โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู นำโดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี นางสาวยุพาวรรณ อินกล่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลบางปู คณะครู และน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นในครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจาก อุบัติเหตุ และจากเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคอันตราย หรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดใน สมอง โรคเบาหวาน และโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อนำส่งสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จากความสำคัญดังกล่าวดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแต่ละชุมชนจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ในทุกๆ ชุมชน
เทศบาลตำบลบางปู โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ขึ้น เพื่อช่วยให้อาสาสมัครมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี การอบรมด้านการประเมิน รับรู้อาการฉุกเฉินที่จะต้องแจ้งเหตุ เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ผ่านสายด่วน 1669 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากศูนย์สังการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*