สังคมท้องถิ่น

ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ของหมู่ 5 ตำบลบางเมืองใหม่ จัดเวทีประชาคมเสนอแผนงานโครงการประจำปี

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ของหมู่ 5 ตำบลบางเมืองใหม่ จัดเวทีประชาคมเสนอแผนงานโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ส.ค.63 ที่ บริเวณส่วนย่อมลานแอโรบิค ชุมชนทิพวัล 2 หมู่บ้านทิพวัล 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ของหมู่ 5 ตำบลบางเมืองใหม่ จัดเวทีประชาคมเสนอแผนงานโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี จ.ส.อ.วินัย ทองน่วม เป็นประธานดำเนินการเวทีประชาคม พร้อมด้วย ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ของหมู่ 5 ตำบลบางเมืองใหม่ ประกอบไปด้วย กำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ นายอทิเดช วิระมิตรชัย ประธานชุมชนทวีทอง 1 นางชุติมณฑ์กานต์ เกตุแก้ว ประธานชุมชนทิพวัล 2 นางพาลี หวังสมนึก ประธานชุมชนทิพวัล 3 และนางศรัญญา ศิริพูนทรัพย์ ประธานชุมชนทิพวัล 5 พร้อมด้วย น.ส.สิริมนพร เริงทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ นายพิศิษฐ์ เริงทรัพย์ นายสมชาย หวังสมนึก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่และ พ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนทิพวัล 2 3 และชุมชนทิพวัล 5 เข้าร่วมเวทีประชาคม

สำหรับโครงการชุมชนที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (3) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ประกาศ สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศได้ แต่จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากเวทีประชาคมหมู่บ้านชุมชน หรือตำบล และการกลั่นกรองของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ในพื้นที่ประกาศ ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดไว้ ซึ่งการจัดทำเวทีประชาคม ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ 3 เรื่อง ดังนี้ 1.จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โต๊ะสแตนเลส และเครื่องขยายเสียง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*