ศาสนาและการศึกษา

วัดทรงธรรมวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดทรงธรรมวรวิหาร

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ศาลานิตย์ ชีชะนะ วัดทรงธรรมวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนสุนทร (เจ้าคุณหมู) เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร ประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดทรงธรรมวรวิหาร ประกอบไปด้วย 1.พระครูสังข์  2.พระอุดมญาณ (แหล่ว ) 3. พระครูปิฎกธุระ (แทน) 4.พระอุดมวิจารณ์ (กลั่น นพคุณ) 5.พระราชธรรมวิสารท (สุก พุทธรังสี) 6.พระราชวิสารท (เจริญ เวชพันธ์) และ 7.เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนสุนทร (เจ้าคุณหมู) เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณพระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดทรงธรรมวรวิหาร จุดเครื่องทองน้อย พระสงฆทรงสมณศักดิ์ 20 รูป มาติกาบังสุกุล ทักษิณานุปทานถวาย แด่บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดทรงธรรมวรวิหาร

ต่อมาเวลา 10.15 น. พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมตตาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธ พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดทรงธรรมวรวิหาร โดยมี ท่านเจ้าคุณพระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์ร่วม พร้อมท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนสุนทร (เจ้าคุณหมู) เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร คณะสงฆ์อำเภอพระประแดง นายไสว ยะกาศคนอง ไวยาวัจกรวัดทรงธรรมวรวิหาร นางสาวนิตย์ ชีชะนะ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ดร.วรพันธ์ อติการบดี นายสมชาย แสงถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม แขกผู้มีเกียติ อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์วัดทรงธรรมวรวิหาร ร่วมถวายการต้อนรับ และอนุโมทนาบุญ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*